مشاوره و اجرا - کپسول آتش نشانی

اخیراً انواع زیادی ازکپسول های آتشنشانی و خاموش کننده های قابل حمل در دسترس می باشد و هریک امتیازات و معایب خاص خود را دارند. به همین دلیل انتخاب نوعی که حفاظت لازم را در مورد خطر یا محل خاصی فراهم می نماید نیازمند درک توانایی هر نوع خاموش کننده می باشد.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
خاموش کننده

مشاوره و اجرا - ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮدروﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﺶ از 23 ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﻣﻔﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻌﺒﺮ 8 ﻣﺘﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ. 

در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮدروﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ ﺎﻓ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣ ﺗﻮان ﻓﻀﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎط) در ﻧﻈﺮ ﺮﻓﺖ.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮدروﻫﺎی

مشاوره و اجرا رک های تجهیزات الکتریکی با وظیفه سنگین

از طریق یخچالهای سرد کننده ی کاملا اکتیو یا سیستم کنترل چگالش، تبادل هوایی اکتیو و پسیو و یا آرایشهای پسیو را ترکیب کردیم.قبل از استفاده از راهکارهای اکتیو پر هزینه، رک های با وظیفه ی سنگین در ابتدا برای رسیدن به بهترین خروجی از پسیوها طراحی شد، مانند حفاظ گذاری اشعه ی خورشید که در آن رنگ پایانه ی حصار روی تابش کار می کند.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
اکتیو

مشاوره و اجرا - جعبه های آتش نشانی با شیلنگ های نواری

لوله های نواری تعبیه شده در این جعبه ها به منظور خاموش کردن حریق های بزرگ به کار می روند به طوری که آتش نشانان نیز از این لوله های نواری در عملیات استفاده می نمایند. این فایرباکس ها در کارخانجات ،کارگا های بزرگ ،پارکینگ ها ، فروشگاه های بزرگ و به طور کلی محل هایی که احتمال آتش سوزی بزرگ بالا است، کاربرد دارد.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
نواری

مشاوره و اجرا قطعات الکترونیکی و تجهیزات پایه الکترونیک

به کلیه قطعات الکترونیکی، الکتریکی و مکانیکی گفته می شود که در مجموع موجب به کار انداختن یک دستگاه الکترونیکی یا الکتریکی می شوند.

این تجهیزات تنوع بسیار زیادی دارند و در اندازه مختلف می باشند. از جمله آنها می توان به خازن ها، ترموکوپل، رله ها، دیودها و غیره اشاره کرد.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع

مشاور و اجرا تابلوی کنتور

ابلوی اصلی یا تابلوی کنتور تابلویی است که در ورودی ساختمان قرار می‌گیرد و برق تمامی واحدها و فضاهای مشترک را تأمین می‌کند. این تابلو را در نقشه‌ها با MDP نمایش می‌دهند. کابل اصلی معمولاً از سمت پایین وارد کلیدفیوز این تابلو که از نوع قابل قطع زیر بار است می‌شود.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
تابلوی کنتور

مشاوره و اجرا پوشش محافظ در برابر حریق

فولاد ساختمانی باربر نقطه حرارت خمش(خمیدگی) 500-470 درجه سانتیگراد دارد و حدود نیمی از مقاومت خود را در دمای 550 - 500 درجه سانتی گراد از دست می دهد، از این رو در مقابل حریق بسیار آسیب پذیر است که عمدتا نیازمند به مقاوم سازی در مقابل حریق می باشد.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
حریق ,مقابل حریق

مشاوره و اجرا تابلوی تقسیم واحد

تغذیهٔ مدارهای روشنایی و پریزهای هر واحد مسکونی از این تابلو فراهم می‌شود. این تابلوها جایگزین جعبه‌های تقسیم پراکنده در ساختمان‌ها قدیمی شده‌اند. در این روش سیم‌کشی، سامانه‌های جریان‌ضعیف، تغذیهٔ روشنایی و پریزهای برق کاملاً از هم مجزا هستند و مزیت آن این است که در صورت بروز اتصالی یا خطا در بخشی از ساختمان، تنها همان بخش از مدار خارج می‌شود.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع